Ас. Катерина Петкова Бурлакова

 

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Репродуктивни  качества на свине
Управление на опрасването
Химичен състав на мляко от свине

Comments are closed