Проф. д-р Ивайло Николаев Сираков

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Сладководна аквакултура
Устойчива аквакултура
Интегрирани технологии в аквакултурата

Comments are closed