Проф. д-р Юрий Емилов Митев

 

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Здравеопазване на животните, екологични аспекти при отглеждане на животните
Системи за епизоотологичен и епидемиологичен контрол и превенция на агротероризма
Благополучие и хуманно отношение към животните в млечните говедовъдни ферми

Comments are closed