Проф. д-р Чонка Минчева Митева

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към животните
Хигиена на труда и техника на безопасност в аграрния сектор

Comments are closed