Доц. д-р Тончо Господинов Пенев

 

 

 

 

 

Роден на 19.10.1983 г. в гр. Стара Загора. Основно образование завършва в село Коларово обл. Стара Загора. Средно образование завършва през 2002 г. в ТВМ „Иван П. Павлов” гр. Стара Загора. За периода 2002 – 2008 г. завършва висше образование със специалност ветеринарна медицина при Тракийски университет гр. Стара Загора 
Преподавани дисциплини
  • Здравеопазване на животните
  • Основи на патологията в екосистемите
  • Защита при бедствия, аварии и първа долекарска помощ

Научни интереси

  • Влияние на зоохигиенните параметри в кравеферми като фактор за развитие на куцотата сред млечните крави
  • Профилактика на копитните заболявания, дезинфекция и грижи за копитата на кравите

Comments are closed