Гл. ас. д-р Силвия Евгениева Калчева

 

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Екология
Морска екология
Малакология

Comments are closed