Проф. д-р Диян Михаилов Георгиев

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Екология (опазване на биологичното разнообразие и управление на защитени територии)
Паразитология (екология и жизнени цикли на сем. Protostrongylidae)
Малакология
Херпетология

Comments are closed