Доц. д-р Димо Проданов Димов

 

 

 

 

 

 

Роден на 05.12.1988 г. в гр. Димитровград. Основно образование завършва в гр. Димитровград. Средно образование завършва през 2007 г. в ПГВМ „Иван П. Павлов” гр. Стара Загора. За периода 2008 – 2012 г. завършва висше образование, ОКС бакалавър със специалност Зооинжинерство при Тракийски университет гр. Стара Загора. А за периода 2012 – 2013 г. завършва висше образование, ОКС магистър със специалност Птицевъдство при Тракийски университет гр. Стара Загора.
Преподавани дисциплини
  • Зоохигиена
  • Рекламна дейност в аграрният сектор
  • Хигиена на труда и техника на безопаснот
 

Comments are closed