Доц. д-р Деяна Генчева Генчева

 

 

 

 

Образование

Висше –– 1999 г., Биологически факултет на ПУ„Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, Магистър по биология и химия и професионална квалификация- учител по биология и химия.
Допълнителна квалификация – 2006 г., Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „ Св. Климент Охридски”, гр. София, Методика на обучението по безопасност на движението

Кариерно развитие

1999 – 2009 г. учител по биология и химия  в СОУ „Иван Вазов”, гр. Стара Загора и ЧСОУ „Нов век”, с. Кирилово
02.02.2009 докторант по специалност Генетика към катедра Генетика, развъждане и репродукция” при АФ на ТУ.
01.12.2011г. асистент по Генетика към катедра Генетика, развъждане и репродукция” при АФ на ТУ.

Тема на дисертационния труд

„Проучване на генетичното разнообразие при местни породи овце чрез ДНК маркери”, научен р-л – Проф. дсн Цанко Яблански, ТУ, Стара Загора, научен консултант – Доц. д-р Елена Тодоровска, АБИ, София.
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
Hristova D, 2011. Genetic polymorphism of alpha S1- casein gene in Bulgarian sheep breeds . Agricultural Science and Technology, 3, 1, 8-12.  
Barzev G, Zhelyazkov E, Barzeva V, Hristova D, Sabev  Zh, 2010. Genetic diversity in Bulgarian Thoroughbred using microsatellite DNA markers. Agricultural Science and Technology, 2, 3, 116- 120.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Deyana Hristova, Elena Todorovska, Tsanko Yablanski, Dimitar Vassilev, Evgeni Zhelyazkov, Stoicho Metodiev, Ivan Popov, Stephen Bishop. 2012. Microsatellite based genetic diversity and population structure of seven Bulgarian indigenous sheep breeds. Small ruminant research.  

Участия в научни прояви

2010г. обучение по въпросите на глобалното биоразнообразие, в  университета „Catollica Sacro del Cuore’’, гр. Пиаченца, Италия, изнесен доклад – презентация на научното изследване по дисертационния труд.
12.05.2011г. Юбилейната научна конференция „90 години висше аграрно образование в България”, изнесен доклад

Езикови умения

добре писмено и говоримо руски и английски език
слабо – немски език

Компютърни умения

Базови и специфични компютърни умения – Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 
 
 
 
 

Comments are closed