Проф. дн Катя Нанева Величкова

 

 

 

 

Висше образование
ПУ”Паисий Хилендарски”, специалност Биология и Химия – магистър (1999г.)
учител по Биология в ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Ветрен (1999-2001г.)
Тракийски университет – Стара Загора, хонорован асистент по Биохимия (2002-2003г.)
редовен докторант в катедра “ Биология и аквакултура” при АФ на ТУ (2004-2007г.)
ПУ”Паисий Хилендарски”, хонорован асистент по Систематика на растенията (2008г.)
Асистент по Ботаника в АФ на ТУ (2008)
 
Преподавани дисциплини
Хидроботаника, ботаника, хидробиология, екология
 
Научни интереси
Водорасли, клонални култури, таксономия, морфология, изменчивост
 
Тема на защитена дисертация
“Изследвания върху морфологичната изменчивост и таксономия на род Tetrastrum Chodat (Chlorophyta, Chlorococcales)”
 
Публикации
  • Stoeva,М., Stoichev,G., Mladenov,R., Grozeva,N., Stoeva-Hristova,К., Velichkova,К., Georgieva,М., Valkova,М. 2004. The biological diversity in Natural park ”The blue stones”.218с.
  • Velichkova, K. & Kiryakov, I. 2005. The morphological variability of Tetrastrum  staurogeniaeforme (Schröd.) Lemm. in the nature – In: Gruev, B., Nikolova, M. & Donev, A. (eds), Proc. Balkan Sci. Conf. Biol. Part 1, 19 – 21 May 2005, Plovdiv, 257-265.
  • Velichkova, K. & Kiryakov, I. 2006. Morphological variability in clonal cultures of Tetrastrum  staurogeniaeforme (Chlorophyta, Chlorococcales). – Phytologia Balcanica, 12 (2):165-168.
  • Velichkova, K. 2009. Morphological variability in clonal cultures of Tetrastrum heteracanthum. – In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Pp. 97–101. Institute of Botany, Sofia. ISBN 978-954-9746-14-3.
  • Velichkova, K. & Kiryakov, I. 2007. Morphological variability of clonal cultures of Tetrastrum triangulare and Tetrastrum komarekii (Chlorophyta, Chlorococcales). – Phytologia Balcanica 13 (1): 35-40.
Участия в научни конференции и конгреси
  • Velichkova, K. & Kiryakov, I. 2005. The morphological variability of Tetrastrum  staurogeniaeforme (Schröd.) Lemm. in the nature– In: Gruev, B., Nikolova, M. & Donev, A. (eds), Proc. Balkan Sci. Conf. Biol. Part 1, 19 – 21 May 2005, Plovdiv, 257-265.
  • Velichkova, K. 2009. Morphological variability in clonal cultures of Tetrastrum heteracanthum. – In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20–26 June 2006. Pp. 97–101. Institute of Botany, Sofia. ISBN 978-954-9746-14-3.

Comments are closed