Гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова

 

 

 

 

 

Висше образование
Софийски университет “Свети Свети Кирил и Методий”
Биологически факултет; специалност “Биология и Химия”; магистър (2000г.)
 
CV
Хоноруван асистент по Биохимия; Ветеринарномедицински факултет; Тракийски университет-гр. Стара Загора. (12.10.2000г.-21.10. 2000г).
Учител по Биология и Химия – Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” – гр. Стара Загора. (15.09.2002-30.06.2003г.).
Старши лаборант; “Ремотекс-Раднево” ЕАД – гр. Раднево. (21.08.2003-21.08.2004г.).
Лаборант;”Загорка” АД-гр.Стара Загора (09.05.05-06.09.05г.).
Учител по Биология и Химия; Трето Основно Училище “Кольо Ганчев” – гр. Стара Загора”(13.09.2005-30.06.2006г.).
Лаборант;”Бисер Олива” АД-гр. Стара Загора (17.07.2006 – 26.10.2008г. ).
Асистент по Биохимия; Аграрен факултет;Катедра “Биохимия, Микробиология и Физика”; секция Биохимия; (01.10.2008г.-до момента).
 
Преподавани дисциплини
Биохимия
Биохимия на растенията
Биохимия и Биотехнологии
Биохимия на хидробионтите
 
Научни интереси:
Екологична Биохимия
 
Публикувани статии:
1. Николов. Г.; А. Атанасов; Е. Вълкова, 2009г., Алтернативна терапия І Заразени с ихтиофтириус( Ichthyophirins multifiliis) шарани( Cyprinus carpio), сборник СУБ-гр Стара Загора: Interational Sciens conference “ Economies and Ssciety development on 4-5 June 2009 Stara Zagora, Bulgaria, p 71-75.
2. Динко Динков, Елица Вълкова, 2009, Проучвания върху активността на ензима инвертаза в различни видове пчелен мед от два региона на Република България, сборник СУБ- гр. Стара Загора, р 97-103.

Comments are closed