Гл. ас. д-р инж. Петя Mаринова Велева

 

 

 

 

Област на научни интереси:
Невронни мрежи
Разпознаване на образи
Уейвлити
Размити логики
Спектрален анализ в близката инфрачервена област
Аквафотомика
Интелигентни методи и модели за оценка безопасност на земеделски и хранителни продукти

Comments are closed