Гл. ас. д-р Димитър Иванов Йоргов

 

 

 

 

 

Образование
1988 Др. по физика, Московски Държавен университет, Москва, Русия.
1982 Магистър по физика със специализация физика на твърдото тяло, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет
1975 Математическа гимназия, гр. Велико Търново

 Езици:
Руски, английски, немски

Преподавани дисциплини:
Физика 1 част
Лабораторни упражнения по:
Биофизика
Физика 1 част
Физика 2 част
Физика с основи на биофизиката

Област на научни интереси:
  • Спектрален анализ в близката инфрачервена област. Приложение на спектралния анализ за анализ на растителни и животински продукти и др. Приложение на различни математически методи за обработка на спектрални данни.
  • Получаване и охарактеризиране на тънки и свръхтънки слоеве.
  • Сканираща електронна микроскопия.
  • Магнитни свойства на материалите.

Тема на защитена дисертация
Доктор, 1988. Дисертация: „Импулсно пренамагнитване на тънки слоеве ферити-гранати“

Участия в научни проекти
BMBF 13N7331 Наноструктурирани феромагнити: Нови материали за магнитоелектроникат, изследване на магнитната структура чрез сканиращ електронен микроскоп с анализ на поляризацията на електроните. Макс Планк институт по физика на микроструктурите, Хале, Германия.

Научни публикации

1. O.S. Kolotov, D.I. Iorgov, and V.A. Pogozhev, Shapers of square pulses with durations of 20-100 nsec and rise times of 5-7 nsec, Instrum. & Exp. Tech. (USA),29 (3), pt.2, 654 (1986). Translation of: Prib. & Tekh. Eksp. (USSR), 29 (3), 134 (1986).
2. A.M. Zyuzin, D.I. Iorgov, and V.A. Pogozhev, The curve of pulsed magnetization revesal in iron garnet films, Proceedings of the X-th All-Union School on New Magnetic Materials for Microelectronics, Riga, 1986, p.194.
3. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, Pulsed magnetization reversal in iron garnet films in high magnetic fields, Proceedings of the All-Union School on Domain & Magneto – Optical Memories, Kobuleti, 1987, p.153.
4. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, The inhomogeneous rotation mechanism for ferrite garnet films, Mosc. Univ. Phys. Bull. (USA), 43 (3), 102 (1988). Translation of: Vestnik Moskovskogo Universiteta, Seriya 3 (Fizika Astronomiya), 29 (3), 94 (1988).
5. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev,Generator of high-power nanosecond magnetizing current pulses,
Instrum. & Exp. Tech. (USA),31 (4), pt. 1, 930 (1988). Translation of: Prib. & Tekh. Eksp. (USSR), 31 (4), 92 (1988).
6. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, Pulsed magnetization reversal of iron garnet films, Proceedings of the XIII-th All-Union Conference on Physics of Magnetism, Kalinin, 1988, p. 969.
7. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, On some principal problems in the investigations of pulsed magnetization reversal of iron garnet films, Proceedings of the XI-th All-Union School on New Magnetic Materials for Microelectronics, Tashkent, 1988, p. 230.
8. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, Experimental results for the pulsed magnetization reversal of iron garnet films, Proceedings of the XI-th All-Union School on New Magnetic Materials for Microelectronics, Tashkent, 1988, p.228.
9. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, Effect of nonuniformity of iron garnet films on their pulsed properties, Sov. Phys.-Tech. Phys. (USA), 34 (8), 920 (1989). Translation of: Zh. Tekh. Fiz. (USSR), 59 (8), 120 (1989).
10. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, High -precision calibration of miniature magnetizing devices, Meas.Tech. (USA). Translation of: Izmeritel naya Tekhnika (USSR), No.2, 44 (1990).
11. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, Velocity of end domain walls generated during pulsed magnetization reversal of iron garnet films, Sov. Phys.- Solid State (USA), 32 (2), 352, (1990). Translation of: Fiz. Tverd. Tela (USSR),32 (2), 602, (1990).
12. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, Magnetizing devices for the investigation of transient processes in transparent magnetics, Instrum. & Exp. Tech. (USA). Translation of : Prib. & Tekh. Eksp. (USSR), No 4, 225 (1990).
13. D.I. Iorgov, O.S. Kolotov, and V.A. Pogozhev, On the rules featuring the domain walls movement in real iron garnet films, Sov. Phys.- Solid State (USA). Translation of: Fiz. Tverd. Tela (USSR),32 (11), 3415 (1990).
14. M. Stoev, A. Katerski, St. Angelova, D. Iorgov, XPS, SIMS, SEM and XRD of Glass – SnO2/CdS Thin Films, VI Symposium on Instrumental and Analitical Spectrometry and Chromatography SIAS'95, 20 – 22 Sept., 1995, St. St. Konstantin and Elena, Varna, Bulgaria.
15. M. Stoev, At. Katerski, D. Iorgov, P.Ivanov, St. Angelova, XPS, SIMS, SEM and XRD of CdTe Thin Films for Solar Cells, Second East-West Surface Science Workshop "Thin Films and Phase Transformations", Pamporovo, 18 – 25 February 1996, Bulgaria.
16. P.A. Atanasov, M.E. Koleva, R.I. Tomov, D.G. Ouzounov, V. Tsaneva, D. Iorgov, Ch. Grivas, Pulsed Laser Depositon of Mn-Zn-ferrite, La0.8 Sr0.2 MnO3 and Y3 Fe5 O12 Thin Films, SPIE, Vol. 3052, 339.
17. D. Tachev, D. Iorgov, S. Armyanov, Magnetothermal investigation of crystallization  of Ni-P amorphous alloys, Journal of Non-Crystalline Solids vol. 270 (2000), pp. 66-76.
18. Steierl G., Liu G., Iorgov D. and Kirschner J., Surface domain imaging in external magnetic fields, Review of Scientific Instruments 73, pp. 4264 – 4269 (2002).

 

Comments are closed