Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО       

Акредитация валидна до : 24.03.2022

Оценка от акредитация : 9.56

Comments are closed