Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО       

Акредитация валидна до : 06.10.2026

Оценка от акредитация : 9.55

Comments are closed