Учебен отдел

Инспектор по учебната работа за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство”, „Агрономство” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)” (редовно и задочно обучение) зооинженер Диана Динева – ст. 408, тел. 042 699 304, e-mail diana.dineva@trakia-uni.bg  
 
Инспектор по учебната работа за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Аграрно инженерство”, "Екология и опазване на околната среда" и „Рибовъдство и аквакултура”(редовно и задочно обучение) зооинженер Лина Попова – ст. 408, тел. 042 699 304, e-mail lina.popova@trakia-uni.bg
 
Инспектор ОКС “Магистър” (редовно и задочно обучение) Нина Пенева – ст. 410, тел. 042 699 387, e-mail nina.peneva@trakia-uni.bg

Comments are closed