Научно списание

Отговорен редактор  проф. д-р Димитър Панайотов, тел. 042 699 303, факс 042 670 940, e-mail dpanayotov@uni-sz.bg
 
Главен редактор проф. д-р Ивайло Сираков, тел. 042 699 376, e-mail ivailo_sir@mail.bg
 
Технически редактор Нели Цветанова ст. 487, тел. 042 699 446, e-mail nelly@uni-sz.bg

 

Comments are closed