Научноизследователска лаборатория

 

Ръководител доц. д-р Николина Найденова, тел. 042 699 354, e-mail n_naidenova@uni-sz.bg
Химик Силвия Иванова, ст. 413, тел. 042 699 262
Химик Нели Кръстева, ст. 413, тел. 042 699 262
Химик-лаборант Станка Василева, ст. 413, тел. 042 699 262

     В Научно-изследователската лаборатория се извършва пълен химичен анализ на фуражи, месо /месни проби, вътрешни органи/, мляко /млечни продукти/ и други, който включва :

 • определяне на сурова пепел
 • определяне на влага
 • определяне на протеин
 • определяне на мазнини
 • определяне на влакнини

и други показатели.

  Ценоразпис на предлаганите анализи.

 Лабораторията разполага със следната апаратура:

 • Аминоанализатор – T 339 M – определя се  аминокиселинен състав на биологични проби
 • Атомно-абсорбционни  спектрофотометри – Perkin Elmer 380 и Perkin Elmer модел Аналист 800 – за определяне на макро- и микроелементи  (Pb, Co, Cr, Cu, Zn, Fe, Mn, Ca, Mg)
 • Микровълнова пещ – Perkin Elmer – за химическо разлагане и изпарение на проби
 • Газови хроматографи – Pay Unicаm , Carlo Erba и CLARUS 500 с мас спектрометър- определя се мастнокиселинен състав на биологични проби
 • FOSS SoxtecTM 2050 – определяне на сурови мазнини
 • FOSS KjeltecTM 8400 – определяне на азот
 • Спектрофотометри – определяне на фосфор, фосфолипиди,  холестерол и др.
 • Пламъчен фотометър – Flamom – B – определяне на калий и натрий
 • Инфра-лайзер 400  – Technicon – определяне на органични компоненти в селскостопански продукти, почви и др.
 • Digital Gluten System M54S – цифрова двуканална автоматична глутеномиячна система за определяне на глутен

Comments are closed