Административен отдел

Технически сътрудник-домакин Маргарита Делчева – ст. 405, тел. 042 699 305, 0887 977 448, e-mail margo@uni-sz.bg
 
Технически сътрудник-деловодство Надежда Божкова – ст. 405, тел. 042 699 305

Comments are closed