Лаборатория за ДНК анализ

  Лаборатория за ДНК анализ към Катедра ‘Генетика, развъждане и репродукция’ при Аграрен факултет на Тракийски университет е специализирана за  изследване на ДНК посредством методите:

  • RFLP-PCR
  • AFLP-PCR
  • RT-PCR, в това число и експресия на гени

  Извършват се анализи на генетични маркери и известни гени, представляващи интерес за развъдната работа по усъвършенстването на  продуктивността и здравословния статус на селскостопанските животни.

Comments are closed