Администрация

Учебен отдел

Инспектор по учебната работа за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство”, „Агрономство” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)” (редовно и задочно обучение) зооинженер Диана Динева – ст. 408, тел. 042 699 304, e-mail diana.dineva@trakia-uni.bg  
 
Инспектор по учебната работа за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Аграрно инженерство”, "Екология и опазване на околната среда" и „Рибовъдство и аквакултура”(редовно и задочно обучение) зооинженер Лина Попова – ст. 408, тел. 042 699 304, e-mail lina.popova@trakia-uni.bg
 
Инспектор ОКС “Магистър” (редовно и задочно обучение) Нина Пенева – ст. 410, тел. 042 699 387, e-mail nina.peneva@trakia-uni.bg
 
Инспектор Качество и контрол на обучението Кремена Георгиева – ст. 410, тел. 042 699 311, e-mail kremena.georgieva@trakia-uni.bg

 

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител Галя Стоянова – ст. 347, тел. 042 699 306, 0887 840 555, e-mail g.stoqnova@uni-sz.bg
 
Счетоводител Антония Иванова – ст. 420, тел. 042 699 307
 
Счетоводител Янка Димова – ст. 420, ет.4, тел. 042 699 307
 
Икономист ТРЗ Доротея Славова – ст. 539, тел. 042 699 247, 0888 963 322 
 
Личен състав, касиер Дора Даскалова – ст. 319, тел. 042 699 308

 

Административни служби

Ст. експерт – организационна дейност Маргарита Делчева – ст. 405, тел. 042 699 305, 0887 977 448, e-mail margo@uni-sz.bg
 
Технически сътрудник Надежда Божкова – ст. 405, тел. 042 699 305
 
Домакин Маргарита Делчева – ст. 221, тел. 042 699 253, 042 699 249, 0887 977 448, e-mail margo@uni-sz.bg
 
Шофьор – снабдител Пенко Войников – ст. 429, тел. 042 699 254   

 

Научно-информационно звено

Старши експерт – администратор инф. системи Здравка Илиева – ст. 475, тел. 042 699 312, 0884 382 566, e-mail zdravka.ilieva@trakia-uni.bg

 

 

Comments are closed