Екология и опазване на околната среда акредитация

Професионално направление : 4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ         

Акредитация валидна до : 06.06.2022 

Оценка от акредитация : 9.09

Comments are closed