Екология и опазване на екосистемите

Професионално направление : 4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ         

Акредитация валидна до : 06.06.2022 

Оценка от акредитация : 9.26

Comments are closed