Генетика

Професионално направление : 6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

Акредитация валидна до : 06.10.2026 г. 

Оценка от акредитация : 9.14

Comments are closed