Биохимия

Професионално направление : 4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ       

Акредитация валидна до : 15.09.2026

Оценка от акредитация : 8.96

Учебна програма

Квалификационна характеристика

Comments are closed