Агрономство акредитация

Професионално направление : 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Акредитация валидна до : 23.04.2021

Оценка от акредитация : 9.21

Comments are closed