Аграрно инженерство акредитация

Професионално направление : 5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО     

Акредитация валидна до : 10.12.2016

Оценка от акредитация : в ход

Comments are closed