2021 – Международна година на плодовете и зеленчуците

 На 74-та сесия на ООН, Международната организация по прехрана и земеделие (ФАО) обяви 2021 година за Международна година на плодовете и зеленчуците.

Международната година на плодовете и зеленчуците цели повишаване глобалната осведоменост относно важната роля на плодовете и зеленчуците за храненето, продоволствената сигурност и човешкото здраве. 

Comments are closed