Свободен достъп до VETSTREAM

 Уважаеми колеги, до 15 март 2018 г. имаме свободен достъп до  VETSTREAM – уникален ресурс, използващ новите технологии за предоставяне на услуги, които подпомагат ветеринарните специалисти в тяхната клинична работа. Ресурсът е насочен както към студентите, така и към практикуващите ветеринарни специалисти. Достъпен е от компютърната мрежа на университета.

Comments are closed