Пробен достъп до VETSTREAM

Уважаеми колеги,

    от 01 до 31 октомври 2017 ни е предоставен пробен достъп до  VETSTREAM – уникален ресурс за услуги в областта на ветеринарната медицина и животновъдството, насочен както към студентите, така и към практикуващите ветеринарни специалисти. 

Ресурсът е достъпен от компютърната мрежа на университета.

Comments are closed