Пробен достъп до Bentham Science

От 1 март до 31 май 2022 г. Библиотеката на Тракийски университет чрез Български информационен консорциум организира временен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science. Адресът за достъп е: www.eurekaselect.com

Bentham Science е научен издател на рецензирани печатни и онлайн списания. Каталогът на Bentham Science се състои от над 130 списания и включва заглавия, които са индексирани в бази данни, като: Science Citation Index®, Journal Citation Reports, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE и др. Някои от заглавията с висок импакт фактор са: Current Neuropharmacology (Impact Factor: 7.36), Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4.53) и Current Gene Therapy (Impact Factor: 4.39).

Bentham Science Book има платформа и за електронни книги, където предлага множество наръчници, монографии, справочници и учебници за читатели, търсещи знания в мултидисциплинарни области или специфични области като природни науки, технологии, медицина, социални и хуманитарни науки.

Някои от най-популярните книги на издателството са:

Orthodontic Biomechanics: Treatment of Complex Cases Using Clear Aligner

Contemporary Scleral Lenses: Theory and Application

A Blueprint for the Hard Problem of Consciousness

Redefining University Leadership for the 21st Century

Next-Generation Sequencing and Sequence Data Analysis

По време на пробния достъп четенето на съдържание онлайн не е ограничено. При ползване на електронните книги могат да се изтеглят само до 5 глави от книга, от една институция, за целия период на пробния достъп.

Comments are closed