Обучение за работа с бази данни

Уважаеми колеги,

заповядайте на 09 ноември 2017 год. от 13 часа на обучение за работа с базите данни

Veterinary education in video и Rehabilitation therapy in video.

Обучителят Красимира Ангелова – търговски директор за Европа на Alexander Street, a ProQuest Company, ще ви запознае с начините за оптимално използване на образователните аудио-визуални материали.

Моля, потвърдете вашето присъствие чрез попълване на електронната заявка.

Мястото на провеждане: Виртуална лаборатория (566) на катедра Приложна екология и зоохигиена на Аграрен факултет.

Comments are closed