Нов абонамент за EBSCO eBook Academic Collection

Университетска библиотека осигури едногодишен абонамент за EBSCO eBook Academic Collection – мултидисциплинарна колекция от книги във всички области на човешкото знание: аграрни науки, ветеринарна медицина, медицина, бизнес и икономика, екология, образование, инженерство и технологии и др.

   Базата включва 180 000 заглавия от водещи издатели като Oxford University Press, Cambridge University Press, Taylor and Francis, Sage Publication, Jhon Wiley & Sons и др.

   Колекцията е достъпна от компютърната мрежата на Университета. Пътеката е: Тракийски университет – Библиотека – Други ресурси – Бази данни – EBSCO.

Comments are closed