Новини

Безплатен достъп до базите Academic Search Ultimate и Business Source Ultimate на EBSCO Publishing. Достъпът е чрез компютрите в мрежата на университета от 16.01.2017 до 16.03.2017 г.

 

Уважаеми студенти,

на 5 декември 2016 г. (понеделник) от 10:00 часа; и от 11:00 часа в читалня №1 на Централна библиотека ще се проведат семинари "Информационни компетентности" със студенти от Аграрния факултет. Добре дошъл е и всеки друг проявяващ интерес към усвояване техниките за търсене в Електронния каталог на библиотеката и цитиране на издирени информационни източници. 

Comments are closed