Временен достъп до електронни книги

До 30 юни 2019 г. Български информационен консорциум и библиотеката на Тракийски университет осигуряват временен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing.

Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, политически науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация и регионални изследвания. В колекцията има 11 заглавия с открит достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на временния достъп.

Всички заглавия са достъпни чрез платформа Elgaronline www.elgaronline.com . Пълният списък заглавия може да се види, като се избере функцията „Browse“ и от помощното меню в ляво се избере опцията „Refine by access“, след което се маркира „All accessible content“. Същите възможности се използват и при прецизиране на списъка с резултати от проведено търсене.

 

Пълният текст е наличен в PDF формат и може да се изтегля и разпечатва.

Достъпът се осъществява от компютри в мрежата на университета.

Comments are closed