Временен достъп до клиничната база данни DynaMed

 Библиотеката на Тракийски университет, чрез Български информационен консорциум, осигурява временен достъп (от 2 март до 30 април 2020 г.) до клиничната база данни DynaMed на EBSCO Health.

DynaMed e ресурс от ново поколение, който подпомага бързото и ефикасно вземане на решения в медицинската практика. Съдържанието, на което се доверяват над 1 милион практикуващи лекари, се подготвя от 600 признати специалисти от цял свят, които синтезират и анализират наличната медицинска информация. Продуктът включва също фармацевтична информация, предоставяна от Micromedex и сe актуализира ежедневно.

Достъпът до системата се осъществява в платформата на EBSCO, като самостоятелен модул.

Comments are closed