Временен достъп до CEEOL

 До 28.02.2018 г., със съдействието на Български информационен консорциум, Библиотеката на Тракийски университет предлага временен достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL). CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Обхватът включва издания от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или такива, чието съдържание се отнася за тази част от света. В момента базата данни съдържа 1837 заглавия списания, като 118 от тях са български.

Достъпът е възможен от компютри с IP адреси, включени в мрежата на университета.

Comments are closed