Библиотеката осъществи абонамент на нови бази данни

Библиотеката осъществи абонамент за нови бази данни: Veterinary Education in Video и Rehabilitation Therapy in Video.

Базите данни са ценен помощник в научно-изследователската, учебно-преподавателската дейност, както и за дистанционно обучение. Значителна част от колекциите са базирани на най-модерни технологии и предлагат  съчетание между видео, аудио и текст. Уникалният модерен елемент е паралелът между текста и видеото, който предоставя както възможност за търсене и на двете места (чрез  маркиране на избрания момент), така и възможност за онлайн „изрязване” на сегменти (които могат да се копират, обработват, трансформират и съхраняват във файлове).

Comments are closed