Безплатен 1-ви брой на Nature Food

Nature Food, Nature Cancer и Nature Reviews Earth and Environment ще се присъединят към портфолиото на Nature Research (списания) от януари 2020 г. Тези нови заглавия ще позволят на Springer Nature да продължи да отговаря на непрекъснато развиващите се нужди на изследователската общност, като публикува значителни открития, свързани с някои от най-належащите предизвикателства на нашето време.  Nature Food ще играе голяма роля в създаването на платформа за научен обмен, диалог и интердисциплинарно сътрудничество – обединяване на влиятелни заинтересовани страни от хранителните системи, включително изследователи, производители на храни и политици. 

Предоставен ни е свободен достъп до статиите от Том 1, брой 1, януари 2020.

Comments are closed