Често задавани въпроси

Какви документи са необходими за да се запиша в библиотеката на Тракийски университет?

 

за студентите:

– Заверена студентска книжка

– Документ за самоличност

– Снимка

– Такса от 6.00 лева за издаване на едногодишна абонаментна карта.

за другите категории потребители:

– Документ за самоличност

 

Какви библиотечни документи мога да заема от библиотеката за домашно ползване?

 

за студентите:

– Студентите имат право да заемат за дома учебна литература по изучаваните през текущия семестър дисциплини.

 

за преподавателите  и служителите:

– Преподаватели и служители могат да заемат за дома библиотечни материали / с изключение на справочни издания от читалня, научна периодика и непубликувани документи като дисертации, дипломни работи, магистърски тези …/

 

Мога ли да ползвам услугите на Университетска библиотека, ако не съм преподавател или студент в Тракийски университет?

 

За да ползвате  услугите на библиотеката трябва да се  регистрирате като читател. Външни потребители заплащат такса от 12.00 лева за една календарна година и имат достъп до всички библиотечни колекции и ресурси в читалнята на библиотеката.

 

Какво да направя, ако съм изгубил библиотечен документ, зает от мен за дома?

 

Читателят е задължен да замени библиотечния документ с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да заплати стойността му в петкратен размер по неговата настояща пазарна цена.

 

Comments are closed