Изготвяне справка за цитатната активност

 

Уважаеми автори, за да направим справка за Вашата цитатна активност, моля представете :

 

1. Трите имена на автора на кирилица и латиница (всички варианти).

 

2. Пълен библиографски опис на публикациите на автора.

 

Данните очакваме на адрес: dakovska@unisz.bg

Comments are closed