Доставка на библиотечни материали /МЗС/

Преподователите, докторантите и студентите от Тракийски университет могат да поръчват чрез Междубиблиотечната ни заемна служба книги и копия на статии от периодични и продължаващи издания, които не са притежание на библиотеката. За да се изпълни поръчка по междубиблиотечно заемане са необходими точните библиографски данни на търсения документ. Заявения от вас документ ще получите като оригинал, хартиено или електронно копие. Заплащането е по тарифа на библиотеката, изпълняваща поръчката.

Може да попълните онлайн заявка за книга или заявка за статия.

За допълнителна информация: 042 699 240, e-mail: libtu@uni-sz.bg или dakovska@uni-sz.bg

Comments are closed