Нови книги, издадени от и за наши преподаватели

2021 година

 Вълков, Петър. Стрес и бърнаут : причини и стратегии за справяне, 2021, 375 с.

 Дерменджиева, Дияна Маринова. Ръководство за упражнения по управление и опазване на водите, 2021, 136 с.

 Димитров, Станимир. Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине: състояние и перспективи за приложение : [монография], 2021, 162 с.

 Основи на храненето на животните, 2021, 464 с.

 Практическо ръководство по ветеринарно акушерство, репродукция и болести на млечната жлеза, 2021, 206 с.

 Ройдев, Румен и др. Ръководство за упражнения по ветеринарна радиология и физикална терапия, 2021, 176 с.

 Ръководство за упражнения по профилактика и болести по хидробионтите, 2021,149 с.

 Спасова, Любомира Венкова. Учебник по български език за чуждестранни студенти по ветеринарна медицина : I и II курс, 2021, 256 с.

 Станков, Иван Костадинов. История, политика и селско стопанство в България, 2021, 336 с.

2020 година

 Симеонов, Радостин Стефанов. Специална патология и диагностика на болести, засягащи всички или няколко вида животни : [учебно помагало], 2020, 226.924 MB.

 Симеонов, Радостин Стефанов. Специална патология и диагностика на заболявания при кучета, котки и зайци : [учебно помагало], 2020, 3.34 MB.

 Симеонов, Радостин Стефанов. Специална патология и диагностика на инфекциозни заболявания при свине : [учебно помагало], 2020, 10.32 MB.

 Dinev, Ivan. Veterinary pathology : a colour atlas, 2020, 260 с.​

 Михайлов, Радослав Михайлов и др. Независим анализ за състоянието на популацията от безстопанствени кучета в Република България и свързаните с нея проблеми, 2020, 106 с.​

 Динев, Тончо Господинов. Антимикробен потенциал на пробиотични млечнокисели бактерии : монография, 2020, 157 с.

 Лазаров, Лазарин Великов. Остър панкреатит при кучето, 2020, 92 с.

 Стоянчев, Красимир Тодоров. Мускулна дистрофия при птици, 2020, 105 с.

2019 година

 Кирякова, Габриела Георгиева. Пътят от традиционно към интелигентно обучение, 2019, 152 с.

 Стоянчев, Тодор Тодоров и др. Лабораторен контрол на хранителните продукти : [учебник], 2019, 1 оптичен диск, 1.6 MB.

 Симеонова, Галина Симеонова. Хирургически болести при конете, 2019, 287 с.

 Катедра Регионално развитие, Стопански факултет, Тракийски университет.  Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм, 2019, 184 с.

 Стоянчев, Тодор Тодоров. Лабораторен контрол на хранителните продукти : ръководство за практически занятия, 2019, 1 оптичен диск, 2.62 MB.

 Желязков, Георги Иванов. Хранителни добавки, продуктивни показатели и качество на месото при рибите, Стара Загора, 2019, 97 с.

 Желязков, Георги Иванов. Ръководство за размножаване на европейски костур : ръководство за студентите от Аграния факултет при Тракийски университет Стара Загора, Стара Загора, 2019, 48 с.

 

2018 година

 Андонова, Мария Йорданова. Механизми за регулация на кожната имунна протекция при кучета със стафилококова инфекция, 2018, 128 с.

 Андонова, Мария Йорданова. Стратегии за въздействие върху естествените защитни механизми, компрометирани от грам-отрицателни бактериални антигени, 2018, 136 с.

 Станков, Иван Костадинов. Пътят от Странджа до Витоша : [автобиографична книга (Мемоари)], 2018, 271с.​

 Стоянчев, Тодор Тодоров. Микроорганизми от род Campylobacter при пилета бройлери и в месото, получено от тях, 2018, 114 с.

 

2017 година

 Луканов, Христо. Изложбено и декоративно птицевъдство : том 1, Стара Загора, 2017,

528 с.

Марков, Неделин Костадинов. Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление, Стара Загора, 2017, 152 с.

 Динев, Димитър Иванов и др. Аграрни сгради : учебник. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, с. 231.

 Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, 268 с.

Люцканов, Михни и др. Инфекциозни болести по продуктивните животни : част II. Свине. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, 307 с.

Techniques for animal preparation, Stara Zagora, Trakia University, 2017, 1 оптичен диск (CD-ROM).

 Раданова, С. Ветеринарномедицинска ботаника. Стара Загора, Литера Принт, 2017, 228 с.

 

2016 година

 Бързев, Г, Р. Влаева. Ръководство за упражнения по коневъдство : за студентите от Аграрен факулте на Тракийски университет, 3. прераб. и доп. изд., 2016.

 Герговска, Ж. и др. Ръководство за упражнения по говедовъдство. Стара Загора, Тракийски университет, 2016, 224 с. 

 Делчев, Г., Ц. Желязкова. Растениевъдство. Стара Загора, Сайпрес, 2016, 454 с.

 Живот, отдаден на науката : преживяно и сторено от професор Николай Тодоров. София, Изток-Запад, 2016, 368 с. 

 Атанасова-Калайджиева, Тодорка Стоянова. Мениджмънт на предприятието. Стара Загора, Искра-М-И, 2016. с. 175.

 

2015 година

 Динев, Иван. Обща ветеринарна патология. Стара Загора, Дъга Плюс, 2015, 373 с.

 Такучев, Николай. Обгазяванията на Стара Загора – факти и хипотези. Стара Загора, Тракийски университет, 2015, 449 с.

2014 година

Гаджев, Стоян Димитров. Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици, 2. прераб. и доп. изд., Стара Загора, Литера Принт, 2014, 500 с.
 
 Койчев, Крум. Memoria chirurgica : [житейско творчески портрети в куплети], София, 2014, 47 с.

 

 

 

 

Comments are closed