Нови книги, издадени от и за наши преподаватели

 Желязков, Георги Иванов. Хранителни добавки, продуктивни показатели и качество на месото при рибите, Стара Загора, 2019, 97 с.

 Желязков, Георги Иванов. Ръководство за размножаване на европейски костур : ръководство за студентите от Аграния факултет при Тракийски университет Стара Загора, Стара Загора, 2019, 48 с.

 Луканов, Христо. Изложбено и декоративно птицевъдство : том 1, Стара Загора, 2017,

528 с.

Марков, Неделин Костадинов. Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление, Стара Загора, 2017, 152 с.

 

 Койчев, Крум. Memoria chirurgica : [житейско творчески портрети в куплети], София, 2014, 47 с.

 Динев, Димитър Иванов и др. Аграрни сгради : учебник. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, с. 231.

 Хигиена, технология и ветеринарно-санитарен контрол на мляко и млечни продукти. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, 268 с.

Люцканов, Михни и др. Инфекциозни болести по продуктивните животни : част II. Свине. Стара Загора, Тракийски университет, 2017, 307 с.

Techniques for animal preparation, Stara Zagora, Trakia University, 2017, 1 оптичен диск (CD-ROM).

 Раданова, С. Ветеринарномедицинска ботаника. Стара Загора, Литера Принт, 2017, 228 с.

 Бързев, Г, Р. Влаева. Ръководство за упражнения по коневъдство : за студентите от Аграрен факулте на Тракийски университет, 3. прераб. и доп. изд., 2016.

 Герговска, Ж. и др. Ръководство за упражнения по говедовъдство. Стара Загора, Тракийски университет, 2016, 224 с. 

 Делчев, Г., Ц. Желязкова. Растениевъдство. Стара Загора, Сайпрес, 2016, 454 с.

 Живот, отдаден на науката : преживяно и сторено от професор Николай Тодоров. София, Изток-Запад, 2016, 368 с. 

 Атанасова-Калайджиева, Тодорка Стоянова. Мениджмънт на предприятието. Стара Загора, Искра-М-И, 2016. с. 175.

 Динев, Иван. Обща ветеринарна патология. Стара Загора, Дъга Плюс, 2015, 373 с.

 Такучев, Николай. Обгазяванията на Стара Загора – факти и хипотези. Стара Загора, Тракийски университет, 2015, 449 с.

Гаджев, Стоян Димитров. Приложна и топографска анатомия на домашните животни и птици, 2. прераб. и доп. изд., Стара Загора, Литера Принт, 2014, 500 с.
 

 

Comments are closed