Бази данни

image_pdfimage_print

 

Бази данни, достъпни по абонамент през 2017 година

 

Academic Search Complete е мултидисциплинарна база данни и е разработена специално за академични институции и предлага ценна научна информация в областите антропология, астрономия, биология, химия, строителство, електротехника, етническа и мултикултурни изследвания, география, геология, право, материалознание, математика, машиностроене, музика, фармацевтични науки, физика, психология, религия и теология, зоология, както и много други области. 8500 са списанията представени с пълен текст, а 7300 от включените заглавия са с висока научна стойност (Peer-Reviewed). В допълнение към пълния текст, тази база данни предлага индексиране и резюмета на повече от 12500 издания и повече от 13200 публикации, включително монографии, доклади от конференции и др.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес:

https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete

EBSCO – Пълнотекстовите бази на EBSCO за научни библиотеки са едни от най-богатите електронни ресурси в света. Абонаментът ни за базите данни Academic Search Complete  и MEDLINE Complete ни осигурява достъп и до базите данни: Teacher reference Center ; GreenFILE ; Health Source:Consumer Edition ; Library, Information Science & Technology Abstracts ; European Views of the Americas: 1493 to 1750, AHFS Consumer Medication Information.

URL за достъп: http://search.ebscohost.com

MEDLINE Complete осигурява достъп до повече от 5400 списания с  авторитетна научна информация по медицина, стоматология, ветеринарна медицина, здравеопазване, предклинични науки. Тя се базира на добре познатата индексна база данни MEDLINE, но осигурява пълен текст на статиите от над 1800 списания в различни области на медицината. Голяма част от изданията са достъпни без ембаргов период, веднага след тяхното публикуване онлайн. MEDLINE Complete е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес: http://search.ebscohost.com

ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година, което представлява около 2080 заглавия.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес: http://www.sciencedirect.com

Scopus е най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания. Базата съдържа 17 милиона записа от преди 1996 г. – над 15 000 цитирани научни списания, 1000 с пълен достъп, институционални масиви, богата патентна и научна информация.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес: http://www.scopus.com

Web of Science е реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика. Част от базите са:

  • Web of Science: световно водещи периодични издания в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката, както и доклади от научни форуми. – Science Citation Index Expanded (1985-present) ; Social Sciences Citation Index (1985-present) ; Arts & Humanities Citation Index (1985-present) ; Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present) ; Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)
  • Journal Citation Reports – фактографска база от данни за инфометричен и наукометричан анализ. JCR отразява продуктивността и степента на използване на научните списания от световното научно общество. В JCR се отразява и индикатора Impact Factor на списанията.
  • MEDLINE (1950-present)база данни , поддържана от Националната медицинска библиотека на САЩ ; Biological Abstracts (1985 – present) – база данни в областта на науките за живота – от ботаника и микробиология до фармакология.

 Базата е достъпна от компютрите в университета на адрес: http://www.isiknowledge.com

 

Бази данни със свободен достъп

 

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) Библиографска база данни, изготвена и поддържана от Националната библиотека по селско стопанство на САЩ (National Agricultural Library – NAL). Базата се състои от две подгрупи записи. Първата съдържа цитати за статии, които включват резюмета. Втората се състои от библиографски записи, описващи монографии, периодични издания, аудиовизуални материали и онлайн съдържание от целия свят. AGRICOLA включва, но не се ограничава до ресурсите в NAL.

AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology – Международна информационна система за аграрни науки и технологии под егидата на ФАО. Обхваща всички области на земеделието, хранителната и горската промишленост. Освен статии от списания и книги, в AGRIS се въвеждат и дисертации, научни трудове, доклади от конференции и други материали, до които няма достъп по каналите на традиционния библиотечен обмен. Съдържа реферати на включените в системата публикации, като се осигурява линк към пълния текст, когато е наличен.

AMIS : Agricultural Market Information System – Информационна система за агропазара. AMIS оценява глобалните доставки на храни (с акцент върху пшеница, царевица, ориз и соя) и осигурява платформа за координиране на политиката за действие в условията на пазарна несигурност.

CAB Direct – Предлага улеснен, от една точка достъп до всички бази данни на CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) в областта на селското стопанство и околната среда : CAB Abstracts, Global Health, Nutrition and Food Science Database, Environmental Impact, VetMed Resource, Leisure and Tourism Database, Forestry Science Database, Crop Protection Compendium, Animal Health and Production Compendium.

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Директория за списания на отворен достъп. Индексира и предоставя информация за свободно достъпни научни списания от цял свят. Целта на DOAJ е да се увеличи видимостта на научните изследвания.

EconBiz –  Платформа на German National Library of Economics. Осигурява директен достъп до пълни текстове на онлайн публикации по икономика и бизнес.

ERIC (Educational Resource Information Center) База данни разработена и поддържана от Министерство на образованието на САЩ. Осигурява достъп до над 1,3 милиона записа на публикации в областта на образованието и педагогическите науки. Хронологичният обхват е от 1966 г  до сега.

Europe PMC – Библиографска и пълнотекстова база данни, предлагаща отворен достъп до резултати от научни изследвания в областта на биомедицината. Ресурсът е разработен и се управлява и от European Molecular Biology Laboratory-European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI).

FSTA current (Food science and technology abstracts) База данни съдържаща резюмета на статии в областта на науката за храните и хранителните технологии.

Highwire Press Най-голямото хранилище на рецензирано съдържание на научни издания. През 1995 г. Journal of Biological Chemistry (1905), издавано от Американското дружество за биохимия и молекулярна биология, е първото, което стартира онлайн платформата. Оттогава редица други издания използват технологията, за да представят онлайн съдържание.

PubMed​ База данни в областта на медицинските науки. Включва библиографски записи и резюмета (и препратки, ако съществуват онлайн) на научни публикации. Датирането започва от 50-те години на XX век. Базата е дело на National Institutes of Health и U.S. National Library of Medicine.

Russian Science Citation Index Руска национална библиографска база данни Science Citation, натрупала повече от 9 милиона публикации от руски автори, както и информация за цитиране на тези публикации от повече от 6000 руски списания. Тя е мощен аналитичен инструмент, позволяващ оценка на ефективността и ефикасността на научноизследователските институции, учени, нивото на научни списания и т.н.

SciELO (Scientific Electronic Library Online) – Библиографска база данни, дигитална библиотека и кооперативно електронно публикуване на списания на свободен достъп. Подпомага научните комуникации в развиващите се страни. Мрежата SciELO е създадена в Бразилия през 1997 г., а по-късно се включват Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Куба, Мексико, Перу, Португалия, Южна Африка, Испания, Уругвай и Венецуела. Парагвай участва с колекцията си от научни списания.

USDA Food Composition Databases – База данни на Американското министерство на земеделието за храни и хранителни продукти. Представя ежегодно актуализирани данни за хранителни продукти, за хранителни компоненти и за производители.

Бази данни с безплатен пробен достъп

 

Academic Search Ultimate – База данни на EBSCO Publishing с реферирани и пълнотекстови научни издания в областите астрономия, антропология, биомедицина, инженерство, здравеопазване, право,  математиката, фармакология, зоология и др.

Business Source Ultimate – База данни EBSCO Publishing с реферирани и пълнотекстови научни издания в областта на икономическите науки.

 

Comments are closed