Работно време

Централна библиотека

Понеделник – петък

от 8.00 до 17.45

/ през семестъра/

от 8.00 до 16.15

 /през ваканциите и сесията/

Библиотека Медицински факултет

Понеделник – петък

от 8.00 до 17.45

/през семестъра/

от 8.00 до 16.30

/през ваканциите/

Библиотека при Педагогически факултет

Понеделник – петък

от 8.00 до 16.30

 

Библиотека при факултет Техника и технологии

Понеделник – петък

от 8.00 до 16.30

 

Библиотека при Медицински колеж – Стара Загора

Понеделник – петък

от 8.00 до 16.30

 

Библиотека филиал Хасково

Понеделник – петък

от 8.00 до 16.30

 

Comments are closed