Катедри

Природоматематически и технологични дисциплини

Ръководител катедра: Доц. д-р Галя Кожухарова

GSM: 0889 399 903  e-mail: gkozhuharova@uni-sz.bg

Хуманитарни дисциплини

Ръководител катедра: Доц. д-р Димитрина Брънекова

GSM: 0887 144 553, e-mail:dbranekova@uni-sz.bg 

Comments are closed