Администрация

Административен секретар

Севдалина Стоянова  Кирчева

Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 52, Факс: 63 01 02, GSM: 0882 473 212

e-mail: skircheva@uni-sz.bg

 

Учебен отдел

Ст. експерт ПКС и СДК

Марияна Георгиева

Тел. 042/61 74 46, GSM: 0882 473 101

e-mail: pksdipku@uni-sz.bg

 

Финансово-счетоводен отдел

 

Главен счетоводител

Венцислава Любенова

тел. 042 / 61 74 48

e-mail: vlubenova@uni-sz.bg

 

Счетоводител

Мария Добрева

тел. 042 / 61 74 49

 

Човешки ресурси и касиер

Христина Христозова

тел. 042 / 617447

Comments are closed