Курс по английски език ниво Beginner

На 11.04.2016 г. (понеделник) от 17.00 часа в ДИПКУ стартира курс по английски език ниво Beginner. Курсът е предназначен за желаещи без предварителни знания и умения по езика. Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда от 17.00 до 19.15 часа. Курсът е с хорариум 60 часа, които се провеждат …

Continue reading

Предстоящи краткосрочни курсове

гр. Стара Загора – ДИПКУ: 01.04.2016 г. курс за II ПКС – ас. А. Славчев  02.04.2016 г. „Интерактивни методи на педагогическо взаимодействие в детската градина“ – ас. А. Калчева 04.04.-05.04.г. 2016г. "Организация и методика на педагогическите изследвания" – консултативен курс за първо ПКС – проф. Г.Кожухарова, ас. А.Славчев 07.05. – …

Continue reading

Курс по английски език ниво Pre-Intermediate

Полуинтензивен езиков курс за ниво „Pre–Intermediate“ ще стартира на 11 юни 2016 г. Таксата е 360 лв. Курсът е с хорариум – 150 часа. Занятията ще се провеждат два пъти в месеца в събота и неделя по предварителен график. Курсът е предназначен е за желаещи да изучават английски език с …

Continue reading

XVI Национален педагогически форум

XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа” Приоритетни направления: Автономия, самоуправление и децентрализация в образованието; Глобализация и културна идентичност; Интегративни тенденции и взаимодействия; Европейско образователно пространство за продължаващо образование и педагогическа професионализация Такси правоучастие: За участници от България: такса за участие …

Continue reading

Откриване на СДК Педагогическа правоспособност

На  26.03. и 27.03.2016 г. от 9,00 часа в ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора започва следдипломна квалификация /СДК/ за придобиване на педагогическа правоспособност. Таксата за обучението се внася на три вноски за всеки семестър. Първата вноска от 360,00 лв. (триста и шестдесет лева), трябва да се внесе преди започване …

Continue reading