Откриване на СДК Педагогическа правоспособност

На  26.03. и 27.03.2016 г. от 9,00 часа в ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора започва следдипломна квалификация /СДК/ за придобиване на педагогическа правоспособност.

Таксата за обучението се внася на три вноски за всеки семестър. Първата вноска от 360,00 лв. (триста и шестдесет лева), трябва да се внесе преди започване на първите очни занятия.  Вноските за ІІ и ІІІ семестър се плащат в началото на всеки семестър, като към третата вноска се прибавя 10% от МРЗ за 2016 г. за издаване на свидетелството. Таксите може да внесете по банков път по сметка на ДИПКУ  при ТрУ в Уникредит Булбанк АД, IBANBG69UNCR76303100 117737,BICUNCRBGSF, или в касата на ДИПКУ, като в платежното нареждане  отбележите: трите имена, ЕГН и номера на СДК – СДК № 5234.

Носете пълно ксерокопие на Диплома за завършено висше образование и оригинал за справка и 2 бр. снимки за документи.

Потвърдете участието си в срок до 21.03.2016 г. на телефон 042/617446 или 630102 или на  e-mail: dipku_sz@abv.bg.

Нощувката в общежитието на ДИПКУ е срещу заплащане – по 15 лв. на вечер. За резервации: тел. 042/629869. За справки: тел. 042/617446; 630102

 

 

 

 

 

 

Comments are closed