Предстоящи краткосрочни курсове

гр. Стара Загора – ДИПКУ:

01.04.2016 г. курс за II ПКС – ас. А. Славчев 

02.04.2016 г. „Интерактивни методи на педагогическо взаимодействие в детската градина“ – ас. А. Калчева

04.04.-05.04.г. 2016г. "Организация и методика на педагогическите изследвания" – консултативен курс за първо ПКС – проф. Г.Кожухарова, ас. А.Славчев

07.05. – 08.05.2016 г. „Планиране на учебни занятия по чужд език“ – ас. Д. Стратиев

гр. Кърджали – ПГЕЕ „Петко Войвода“:

23.04.2016 г. „Семейно консултиране“ – ас. Н. Жилков

24.04.2016 г. „Социално – психологически тренинг“ – ас. Н. Жилков

гр. Пловдив – ОМГ „Акад. Кирил Попов“:

27.03.2016 г. курс за II ПКС – ас. А.Славчев 

14.05.2016 г. „Семейно консултиране“ – ас. Н. Жилков

15.05.2016 г. „Социално – психологически тренинг“ – ас. Н. Жилков

гр. Бургас – ОУ „Климент Охридски“:

21.05.2016 г. „Семейно консултиране“ – ас. Н. Жилков

22.05.2016 г. „Социално – психологически тренинг“ – ас. Н. Жилков

Comments are closed