XVI Национален педагогически форум

XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа”

Приоритетни направления:

 • Автономия, самоуправление и децентрализация в образованието;
 • Глобализация и културна идентичност;
 • Интегративни тенденции и взаимодействия;
 • Европейско образователно пространство за продължаващо образование и педагогическа професионализация

Такси правоучастие:

 • За участници от България: такса за участие с един доклад – 50 лв., с два доклада – 90 лв.
 • За чуждестранни участници – такса за всеки доклад – 50 €.

Докладите и таксите за правоучастие се внасят в касата на ДИПКУ, в срок до 10.04.2016 г., или по банков път:

 • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,
 • сметка: BG69 UNCR 76303100 117737;
 • BIC: UNCRBGSF
 • като се напише за “Педагогически форум 2016”.

Указание за оформление на докладите: виж тук 

Докладите ще бъдат публикувани в електронен вариант след предварителен подбор. Обратна информация ще бъде предоставена на личния e-mail на автора в срок до 20.05.2016г. Неодобрените доклади не се връщат. Внесената такса се възстановява на 60%.

Критериии за подбор на докладите:

 • Съответствие с приоритетните направления;
 • Съответствие с изискванията за съдържание и оформление.

Авторите носят лична отговорност за спазване на Закона за авторското право.

Материалите да бъдат предоставени на хартия и на електронен носител (CD) или на e-mail: dipku_pf@abv.bg.

Краен срок за изпращането на материалите – 10.04.2016 г.

Адрес за кореспонденция:

 • 6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” № 9
 • Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
 • за “Педагогически форум 2016”

Към докладите да се  приложи ксероксно копие на квитанцията за платена такса.

Текущите разходи са за сметка на участниците във форума.

Форумът ще се проведе през втората половина на месец юни, за датата ще бъдете уведомени във второто съобщение.

 

 

 

Comments are closed